Basiskaart Aquatisch: de Watertypenkaart 2013

De basiskaart aquatisch watertypen is een gedetailleerde dataset met de ligging van het Nederlandse oppervlaktewater. Bij alle oppervlaktewateren is aangegeven wat voor type water het is. Van de wateren die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn aangewezen als waterlichaam zijn tevens de kenmerken van het waterlichaam opgenomen. Deze dataset is gebaseerd op de TOP10NL kaart met een nauwkeurigheid van 1:10.000. Daarmee is deze kaart een zeer nauwkeurige kaart van het Nederlandse water, heeft deze kaart een landsdekkende indeling in watertypen en een koppeling met de Kaderrichtlijn Water. PBL Planbureau voor de Leefomgeving.

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Titel van de bron
Basiskaart Aquatisch: de Watertypenkaart 2013
Alternatieve titel
Watertypenkaart 2013
Datum ( creatie )
Versie
2009
Identifier van de bron
254ed45b-8fee-430c-8303-83c464a0d89a

Samenvatting
De basiskaart aquatisch watertypen is een gedetailleerde dataset met de ligging van het Nederlandse oppervlaktewater. Bij alle oppervlaktewateren is aangegeven wat voor type water het is. Van de wateren die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn aangewezen als waterlichaam zijn tevens de kenmerken van het waterlichaam opgenomen. Deze dataset is gebaseerd op de TOP10NL kaart met een nauwkeurigheid van 1:10.000. Daarmee is deze kaart een zeer nauwkeurige kaart van het Nederlandse water, heeft deze kaart een landsdekkende indeling in watertypen en een koppeling met de Kaderrichtlijn Water. PBL Planbureau voor de Leefomgeving.
Doel van vervaardiging
Ten behoeve van het natuurbeleid toepassing van de typologie van de Kaderrichtlijn Water op alle waterlichamen, inclusief sloten en smalle beken van de Top10vector/NL
Voorbeeldweergave
  • thumbnail
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
  • water
  • watertypen
  • oppervlaktewater
Gebruiksbeperkingen
geen beperkingen

Juridische restricties

Overige beperkingen
Geen beperkingen
Overige beperkingen

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl

Toepassingsschaal
10000
Taal van de bron
dut
Onderwerp
  • binnenwater

Dekking

N
S
E
W

Kwaliteit

Data kwaliteit

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / 28992

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
f59a886c-9f34-4ffc-a24e-fe65d12dfade
Beschrijving hiërarchisch niveau
dataset
Metadata datum
Metadata standaard naam
ISO 19115
Metadata standaard versie
Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 1.3