PBL Dataportaal

PBL Atlas van de Regio

De Atlas van de Regio van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Naast kaarten die recente ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen in de natuur en landbouw, het landschap, klimaatadaptatie en hernieuwbare energie. Waar worden bijvoorbeeld nieuwe woonwijken ontwikkeld? Op welke locaties staan veel windturbines? En waar liggen gebieden met een verhoogde kans op overstroming? De samenhang tussen deze opgaven staat centraal in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de uitwerking in lokale en regionale omgevingsvisies en strategieën. De Atlas van de Regio biedt brede basisinformatie voor de afstemming van sectorale opgaven in gebieden en regio’s.

Data aangeboden op dit portaal zijn te gebruiken onder voorwaarde van bronvermelding CC BY 3.0 NL.

De map 'EXPORT' bevat zip-files met daarin de data van de betreffende kaart in ESR_formaat (ArcGIS desktop), een afbeelding van de kaart, een legenda en een beschijving. Het gaat hier om een beperkt aantal kaarten uit de Atlas waarvan PBL eigenaar is. Kaarten van andere bronhouders kunnen bij die bronhouders zelf aangevraagd worden (zie bijsluiter).

De mappen 'bijsluiter' en 'legenda' worden gebruikt bij de presentatie van de kaarten in de kaartviewer.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Diederiks.