PBL Dataportaal

Hestia energiemodel

Hestia is een open source en open access ruimtelijk energiemodel dat alle woningen in Nederland simuleert, met als doel de effecten van beleid of andere invloeden te evalueren. Hestia kan worden gebruikt om analyses, simulaties en scenario’s te maken over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Het model berekent naast de ontwikkeling van het gas-, elektriciteits- en warmteverbruik ook de kosten en baten van investeringen voor alle relevante actoren en vele andere aspecten gerelateerd aan de verduurzaming van woningen. Hestia is het resultaat van een samenwerking tussen TNO en PBL. De data op dit portaal is de brondata bij dit model.

Data aangeboden op dit portaal zijn te gebruiken onder voorwaarde van bronvermelding CC BY 3.0 NL.

De modelcode is te vinden via https://github.com/pbl-nl/model-hestia-public.

Voor uitleg over de bronnen van de data en de manier waarop ze in het model worden ingelezen, zie het Functioneel ontwerp Hestia 1.0. Als data uit dit portaal worden gebruikt, via het Hestia model of daarbuiten, dan dient als bronvermelding naar de oorspronkelijke bronhouder of het Functioneel ontwerp Hestia 1.0 gerefereerd te worden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info-hestia@pbl.nl.